המדריך לדיירי
התחדשות עירונית

תמ"א 38/1
עיבוי וחיזוק מבנים: תוכנית בסמכות אישורה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (עירייה), מתוקף תוכניות קיימות שאיננה מצריכה הכנת תב"ע (תוכנית בניין עיר) ועל כן, לרוב מהירה יותר לביצוע. גם מספר הדירות הקיימות נמוך יחסית למתחמי פינוי בינוי וכך גם הרוב הנדרש לביצוע הפרויקט והוא 66% (שני שליש) מבעלי הנכסים. מאחר והבניין עובר שיפוץ, החלפת תשתיות, פיתוח נופי ועיצוב מחדש, צפויה גם עלייה משמעותית בערך הדירות של בעלי הנכסים. תוספת דירות התמורה שיקבל היזם נמוכה לעומת מסלולים אחרים.

תמ"א 38/2
 הריסה ובנייה מחדש: גם במסלול זה הסמכות לאשר את התוכנית היא של הוועדה המקומית ואולם מאחר ומדובר בהריסה ובנייה חדשה, נדרש רוב של 80% מבעלי הנכסים לביצוע הפרויקט. משך הזמן מוערך בכ 3-5 שנים. היתרון במסלול זה הוא היכולת לתכנן מחדש את הבניין, הדירות, השטחים המשותפים וצרכים נוספים, כגון שטחים ירוקים ולעיתים אף לאחד מספר בניינים יחד. בעלי הנכסים מקבלים דירה חדשה עם ממ"ד ולעיתים תוספת מ"ר (תלוי בעיקר במדיניות העירונית),  ובכל מקרה ערך הדירות יעלה משמעותית בסיום הפרויקט. 

פינוי בינוי – ההבדל המרכזי הוא שפינוי בינוי היא תוכנית לחידוש מתחמים שלמים, שבהם מספר בניינים. מצד אחד, התכנון והביצוע יכולים להמשך זמן רב יותר (8-15 שנים) ומצד שני, התוכניות כוללות לרוב עירוב שימושים למגורים, שטחי ציבור, מבני ציבור, מסחר, שטחים ירוקים ומערך תשתיות ונגישות תחבורתית, כך שאיכות ורמת החיים מתחדשת ברמת השכונה כולה. מסלול זה מצריך אף הוא רוב של כ-66% מכלל דיירי הבניינים במתחם וכן, הכנת תב"ע – תוכנית בניין עיר חדשה (בסמכות מקומית או מחוזית), עם תוספות זכויות בנייה רחבה יותר ליזמים על מנת שתהיה כדאיות כלכלית לביצוע הפרויקט. במסלול פינוי בינוי ערך הדירות עולה בצורה משמעותית, מאחר והשכונה כולה מתחדשת בתשתיות מתקדמות וכן, באוכלוסייה חדשה אשר תעבור לגור בדירות שייצאו למכירה.

בינוי-פינוי-בינוי
מסלול זה דומה למסלול פינוי בינוי אלא שכאן תחילה בונים על קרקע פנויה בניינים חדשים, אליהם עוברים הדיירים הוותיקים ורק לאחר מכן הורסים את הבניינים הישנים ובונים במקומם חדשים, שם יתגוררו תושבים חדשים, אשר ירכשו דירות שימכור היזם בשוק החופשי.  

התוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה – תמ"א 38, קובעת כי מבנים שקיבלו היתר בנייה לפני שנת 1980 זכאים לחיזוק הבניין ותוספת ממ"ד לדירות בשטח של 12 מ"ר, כאשר לרוב קיימות מינימום של 4 דירות בבניין. פרויקטים במסלול תמ"א 38 כוללים את שדרוג הבניין, החזיתות והשטחים המשותפים. אולם, על מנת לבדוק היתכנות לפרויקט תמ"א 38 בבניין שלכם, צריך מהנדס מוסמך שייבחן את עמידותו של הבניין, השלד (קוסטרוקציה) ושיטת חיזוק אפשרית.

בנוסף, יש לבדוק מול הרשות המקומית את המדיניות העירונית והאזורים שנקבעו להתחדשות עירונית במסלול חיזוק מבני וכן, את האפשרות לקדם פרויקט ספציפי לפי צורך. על מנת להוציא לפועל פרויקט תמ"א 38, אנו בוחנים את התוכניות הקיימות במגרש, אפשרות לתוספת זכויות בנייה, ועוד – זאת על מנת להבטיח את כדאיותו הכלכלית של הפרויקט.

על כן, מומלץ להתייעץ איתנו בשלב זה לפני המשך הבדיקות.

מסלול יזמים (מיסוי)

ככל, המדיניות הארצית וכך גם ברוב הרשויות המקומיות, הנה לתעדף מתחמי פינוי בינוי, שכן חידוש מתחם שלם מאפשר לתכנן תוספת יעילה של שטחי ציבור, מבני ציבור, שטחים פתוחים ועוד. קידום תוכנית פינוי בינוי במסלול יזמים יוצאת לדרך ביוזמת הדיירים והיזם, אשר מגיש את התוכנית לאישור העירייה ומוסדות התכנון. יש לציין כי גם במסלול זה, חברת טר ארמה פועלת בשיתוף פעולה לאורך כל הדרך עם הדיירים והעירייה, על מנת להבטיח שהתוכנית תואמת למדיניות העירונית ולצרכי הדיירים.

מסלול רשויות מקומיות

במסלול זה העירייה היא יוזמת התוכנית ולרוב התכנון מתבצע בשיתוף מינהלות ההתחדשות העירונית ו/או הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הפועלת תחת משרד הבינוי והשיכון). לאחר שכלל הגורמים מאשרים את התכנון לרוב יוצא המתחם למכרז לבחירת חברה יזמית וכאן היתרון של קבוצת טר ארמה כיזמית ומבצעת. לרוב נהוג בתהליך זה כי העירייה תסייע לדיירים להתאגד ותלווה אותם בתהליך בחירת גורמי המקצוע והיזם אולם חשוב להדגיש שהבחירה היא של הדיירים בלבד.

הכרזת מתחמים מועדפים להתחדשות עירונית

הותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור) הוקמה בשנת 2004, במטרה לזרז ולקצר תהליכים בירוקרטיים ובכך לאפשר לתוכניות בנייה לצאת לדרך במהירות יחסית לקידומן במסלולים אחרים. לוועדה ישנן סמכויות מורחבות אולם היא מקדמת אך ורק תוכנית פינוי בינוי הכוללות מינימום של 500 יח"ד. כמו כן, על מנת שתוכנית תגיע לדיון וקידום בותמ"ל, עליה לקבל את הכרזת הממשלה או קבינט הדיור הממשלתי, לרוב על פי המלצת מינהל התכנון הארצי.

בחודש אפריל 2022 הוארך תוקפו של חוק תמ"א 38 בשנה נוספת עד לחודש אוקטובר 2023, כאשר במקביל קידם משרד הפנים תוכנית חלופית ("חלופת שקד") והיא אושרה בממשלה בחודש יולי 2022.

על פי החוק החדש לתמ"א 38, במסלול תמ"א 38/2 הריסה ובנייה מחדש ניתן יהיה לאשר תוספת בנייה חדשה בעד 400% ובמקרה של תמ"א 38/1 עיבוי וחיזוק הבניין, תתאפשר תוספת בניה של עד 200%. עוד בין ההצעות לחלופה – התייעלות הליכי התכנון והרישוי. כמו כן, על פי החלופה, התנגדויות יישמעו פעם אחת בלבד, בניסיון לקצר את משך אישור הפרויקט על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

מה יוצא לנו מזה?

השבחת הנכס היקר ביותר לכם – הבית. אתם מוסרים דירה ישנה ומקבלים דירה חדשה או משופצת (תלוי במסלול), זאת בנוסף לשטחים המשותפים (בניין חדש לובי מפואר, פיתוח נופי ועוד). במידה וישנה אפשרות אז שטח הדירה החדשה יגדל, יתווסף מחסן ולעיתים מרפסת וחניה – כל התמורות הללו ואופי התכנון יהיו תלויים רבות במדיניות העירייה, אפשרויות תכנוניות בשטח והסכמות אליהן מגיעים לאחר בדיקות ספציפיות לכל פרויקט.

אולם, התמורה המשמעותית ביותר היא איכות וביטחון חייכם. התחדשות עירונית נועדה בראש ובראשונה לחזק מבנים מפני קריסה בעת רעידות אדמה ותוספת הממ"ד מספקת לכם ביטחון גם בשעת מלחמה ונפילת טילים. בנוסף, בשנים האחרונות היינו עדים לקריסת מבנים מסוכנים ולכן, חידוש הבניינים הוא צו השעה שלכם לפעול למגן ולהגן על הבית.

מעבר לכך, התחדשות עירונית משנה את פני השכונות הוותיקות בישראל, מחדשת את הנראות וחזות הבניין, והיא מהווה בסיס לתוספת שטחים ציבוריים וירוקים, מבני ציבור, קהילה, דת ועוד. בשל תוספת הבנייה החדשה, שכונות העוברות התחדשות עירונית זוכות גם להגעתן של אוכלוסיות צעירות לתוך בשכונה ובכך עוברות תהליכי התחדשות חברתית, בעלות ערך רב לאיכות החיים של התושבים.

פרויקטים להתחדשות עירונית מתבססים על כך שאין לבעלי הזכויות (הדיירים) הוצאות כספיות. למעשה לדיירים יש "אפס" עלויות בתהליך חידוש הדירה והבניין וכל ההוצאות ממומנות על ידי היזם. בתמורה היזם מקבל זכויות בנייה, כלומר, זכות לבנות תוספת של דירות חדשות, שאותן הוא יוכל למכור בשוק החופשי. בהתאם, היזם גם משלם את הוצאות גורמי המקצוע ובהם עורך דין, מפקח, שמאי ועוד. לכן, בבחירת גורמי המקצוע מומלץ לוודא כי לא קיים ניגוד עניינים וכי הם מייצגים בראש ובראשונה את האינטרס של הדיירים.

בהחלט כן! קבוצת טר ארמה מחזיקה בסיווג 100 ג'5 בנייה בלתי מוגבל, והיא מציגה יתרון מובהק כיזם וכקבלן המבצע בפועל, הן מבחינת שירות וליווי הדיירים לאורך כל התהליך והן מבחינת יכולות מקצועיות. המשמעות היא שיש "אמא ואבא" לפרויקט, שכל מה שהובטח לדיירים גם יתבצע בפועל, תוך עמידה בסטנדרטים המוקפדים של החברה וצמצום עלויות ולוחות זמנים.

בנוסף, טר ארמה מכשירה את כוח האדם האקדמאי והמקצועי מהבולטים בארץ ובעולם ועובדי ועובדות החברה אמונים על כל שלבי הביצוע של הפרויקטים, בהובלתה וניהולה.

במשך השנים הבינו כולם את הקושי של דיירים מבוגרים להכנס לפרויקטיי התחדשות עירוניים, בין היתר בשל משך הזמן ומעברי הדירות. לכן, החוק מאפשר כיום ליזם להציע לקשישים חלופות תמורה ועד למעבר למגורים חדשים, מבלי צורך לשוב לדירה הישנה עם סיום הפרויקט. קבוצת טר ארמה קשובה לצרכי האוכלוסייה המבוגרת ולאנשים עם צרכים מיוחדים, ומציעה פתרונות יצירתיים, שייתנו מענה לכל אחד ואחת מהדיירים, לרבות התאמות נגישות, סיוע באריזה ומעבר דירה, ועוד.

קבוצת טר אמרה מעניקה ערבויות חוק מכר, וזוכה לליווי ומימון בנקאי מצד הבנקים וגורמי המימון הגדולים בישראל. ערבויות כספיות ניתנות כתנאי לפינוי הדירות הקיימות, והן מבטיחות לבעלי הנכסים כי היזם יעמוד בהתחייבותיו, לרבות ערבות חוק מכר בשווי הדירה החדשה, אשר מבטיחה את כספו של בעל הדירה, ערבות שכירות, רישום ועוד.

במסגרת חתימה על הסכם עם היזם, יעניקו בעלי הנכסים ייפוי כוח, על מנת שהוא יוכל לקדם את הפרויקט, לרבות ייפוי כוח תכנוני, קנייני, לרישום הערת אזהרה, מיסוי מקרקעין, נקיטת הליכים נגד דיירים סרבנים ועוד. זהירות! לא חותמים על ייפוי כוח ליזם בלי לבדוק היטב את היכולות, הניסיון, האיתנות והרצינות של החברה היזמית. רבים וטובים כבר "נפלו בפח" זה והתוצאה היא תסבוכת משפטית, עיכוב רב ועד סיכול הפרויקט.

במסלולי הריסה ובנייה מחדש (תמ"א 38 ופינוי בינוי), נושא הפינוי נקבע מראש במהלך חתימת ההסכם עם היזם. יש לקבוע הסדרים המחייבים הן את בעלי הנכסים בפינוי במועד שייקבע והן את החברה היזמית בסיוע וליווי מעבר לדירה חלופית, לרבות תשלום שכ"ד, הובלה וכל הסדר שייקבע בין הצדדים.

המפרט מתגבש על ידי הדיירים והיזם, תוך ליווי אדריכלי וייעוץ משפטי, על מנת להגיע למפרט הטוב והאיכותי ביותר לדיירים, מבלי לפגוע ברווח היזמי לטובת מימוש הפרויקט. קבוצת טר ארמה מתחייבת למסור דירות על פי המפרט המדויק שנקבע, תוך קביעת סטנדרטים גבוהים ואיכותיים.

קבוצת טר ארמה קובעת מנגנון אחיד ושוויוני בחלוקת התמורות, כך שכולם מקבלים את התמורות היחסיות להם ולכלל הדיירים, בתהליך שקוף ולאחר בחינת כלל הפרמטרים הנדרשים, כגון מיקום ושטח דירה. מעבר לקבוע בהסכם, לא יינתנו תמורות לבעל נכס כלשהו, מבלי שכלל בעלי הנכסים יקבלו את אותה תמורה או נתנו את הסכמת הנציגות. זאת למעט מקרים חריגים הקבועים בחוק, המחייבים מתן תמורה מיוחדת ובמקרים של נכות פיזית או נפשית, המחייבת פתרון מיוחד לבעל דירה בפרויקט.

קבוצת טר ארמה מאמינה ביצירת שיח ובניית אמון עם כלל הדיירים, במטרה להגיע להבנות לטובת כולם בדרכי הידברות ובכך – לאפשר את יציאתו של הפרויקט לדרך. עם זאת, החוק נותן בידנו כלים להתמודדות עם מקרים שבהם בעל נכס מסרב לחתום על הסכם לקידום פרויקט, בעוד רוב הדיירים כבר חתמו. בשנת 2016 אושר חוק דייר סרבן, וכיום ניתן לפעול בכלים משפטיים רחבים כנגד דייר סרבן ובית המשפט רשאי להטיל עליו סנקציות.

בנוסף, באוקטובר 2021 אושר פרק ההתחדשות העירונית בהצעת חוק התוכנית הכלכלית, במסגרתו אושר להפחית את הרוב הדרוש לתביעת דייר סרבן, כך שהרוב הנדרש יעמוד על 66%- שני שליש מבעלי הדירות במקבץ, במקום 80% הקבועים בחוק היום ושלפחות חצי  מהשטחים המשותפים בכל בניין מוצמדים  לדירות, במקום שני שליש כיום.

קבוצת טר ארמה מעניקה שירות אישי ומענה ישיר לדיירים לאורך כל הדרך, באמצעי תקשורת נוחים ובזמינות גבוהה. אנו מאמינים כי בעלי הנכסים הם מרכז העשייה ואלו אשר מובילים יחד את איתנו את הצלחת הפרויקט. על כן, קשרי הקהילה שלנו נותנים מענה רחב, הן בעבודה השופטת מול הנציגות והן בפניות אישיות של בעלי הנכסים. טר ארמה היא חברה משפחתית יזמית וקבלנית בסיווג הגבוה ביותר, ולכן מהווה בית אחד ו"אבא ואמא" לכל פרויקט, מתחילתו ועד לסיומו.

פרויקטים רבים להתחדשות עירונית נכשלים ומסתבכים בשל כשלים שאפשר להמנע מהם מראש:

1. לא חותמים ליזמים ומארגנים, לפני שבודקים את האיתנות הכלכלית ויכולות הביצוע בפועל, את הניסיון והאנשים שעומדים מאחורי החברה, לרבות בקשת המלצות.

2. לא "קונים" כל הבטחה שניתנת לכם – לעיתים יציעו לכם תמורות לא ראליות רק כדי "להשיג" את חתימות הדיירים – חובה לבדוק היטב את התוכניות, חלומות לחוד ומציאות לחוד. היזהרו מחברות קטנות וחסרות ניסיון.

תהליך נכון ומצליח לקידום פרויקט להתחדשות עירונית מתחיל בבחירה ומינוי של נציגות דיירים. הדיירים הם לב ליבה של ההתחדשות העירונית, והם אשר ייבחרו לאחר מכן את בעלי המקצוע, בהם עורך דין, שמאי, יזם ועוד, לרוב באמצעים של סקר שוק, המלצות, הצעות מחיר, פרזנטציות ועוד.

בשלב בחירת החברה היזמית, אל תיקחו סיכונים – יש לבחור חברה יזמית מנוסה ומקצועית, שתבצע בדיקה כלכלית ותכנונית מקיפה, אמינה ומעשית ולא פחות חשוב, כזו שאפשר לסמוך על אנשיה והבטחותיה, בהתבסס על הצלחות מוכחות.

שימו לב! גיבוש הסכמות בקרב הדיירים הוא מפתח להצלחת פרויקט ולצורך כך, על החברה היזמית לפעול בשקיפות מלאה מול הדיירים לאורך כל התהליך.  

זהירות! על מנת להימנע מכישלונות יש לבחון את ניסיון החברה היזמית ואת האיתנות הפיננסית שלה, לדרוש ערבויות מתאימות ובשום אופן לא כדאי להסתמך על הבטחות לתמורות, שאין להן כיסוי ובסיס.

צרו קשר

מחפשים חברת יזמית ומבצעת חזקה עם הצלחות מוכחות?

הצהרת נגישות

חברת "טר-ארמה" רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט לאנשים עם מוגבלויות, ובכך לאפשר למרבית האוכלוסייה לגלוש בקלות ובנוחות באתר.

האתר נבנה בהתאם להוראות הנגישות המופיעות ב –
W3C's Web Content Accessibility Guidelines 2.0, level AA

להלן חלק מהפעולות שבוצעו במסגרת הנגשת אתר האינטרנט:

– אמצעי הניווט וההתמצאות באתר פשוטים ונוחים לשימוש.
– תכני האתר כתובים בשפה פשוטה וברורה ומאורגנים היטב באמצעות כותרות ורשימות.
– מבנה קבוע ואחיד לכלל תתי האתרים והדפים באתר.
– האתר מותאם לצפייה בסוגי הדפדפנים השונים (כמו Chrome, Mozila).
– התאמת האתר לסביבות עבודה ברזולוציות שונות.
– לאובייקטים הגרפיים יש חלופה טקסטואלית (alt).
– האתר מאפשר שינוי גודל הגופן על ידי שימוש במקש CTRL וגלגלת העכבר.
– הקישורים באתר ברורים ומכילים הסבר לאן הם מקשרים.
– אפשרות לשנות את הצבעים באתר באמצעות לחיצה על כפתור הרקע באתר.

כיצד עובדת ההנגשה באתר?
באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

התוכנה פועלת בדפדפנים הפופולריים: Chrome, Firefox, Safari, Opera. אחריות השימוש והיישום באתר חלה על בעלי האתר ו/או מי מטעמו לרבות התוכן המוצג באתר בכפוף למגבלות ולתנאי השימוש בתוכנה.

אפשרויות הנגישות בתפריט

 
פונטים – הגדלה / הקטנה

חסימת הבהובים – עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

התאמת ניגודיות – שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

התאמת ניגודיות – שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

שינוי הפונט לקריא יותר

הדגשת קישורים באתר

הדגשת כותרות באתר

סייגים לנגישות

יש לציין כי למרות מאמצינו להנגיש את כלל הדפים באתר, יתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים.
אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות. 

לפניות בנושא זה ניתן לפנות באמצעות טופס הצור קשר באתר

  • עדכון אחרון: 08.08.22

מדיניות הפרטיות באתר

א. הקדמה

הפרטיות של המבקרים באתר terre-armee.co.il חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. המדיניות הזו מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם.

ב. איסוף פרטים אישיים

ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:

מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;
מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;
מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתר שלנו;
מידע שאתם מזינים בזמן יצירת פרופיל באתר שלנו—לדוגמה, השם שלכם, תמונות פרופיל, מגדר, יום הולדת, מצב מערכות יחסים, תחומי עניין ותחביבים, פרטי השכלה, ופרטי תעסוקה;
מידע, כמו למשל השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני ו/או הניוזלטר שלנו;
המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;
מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;
מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים, או העברות שאתם מבצעים באתר שלנו, הכולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, ופרטי כרטיס האשראי שלכם;
מידע שאתם מפרסמים באתר שלנו בכוונה לפרסמו באינטרנט, שכולל את שם המשתמש שלכם, תמונות הפרופיל, ותוכן התגובות שלכם;
מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו;
כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו.

לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו

ג. שימוש בפרטים האישיים שלכם

בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:

ניהול האתר והעסק שלנו;
התאמה האישית של האתר עבורכם;
לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו;
שליחה של סחורות שרכשתם דרך האתר;
אספקה של שירותים שרכשתם דרך האתר;
שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליכם, ואיסוף תשלומים מכם.
לשלוח לכם הודעות מסחריות שאינן שיווקיות;
לשלוח לכם התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי;
שליחה של הניוזלטר שלנו אליכם בדואר אלקטרוני, אם ביקשתם זאת (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת שכבר אין לכם צורך בניוזלטר);
שליחה של מסרים שיווקיים שקשורים לעסק שלנו והעסקים של חברות צד ג’ שנבחרו בקפידה שלדעתנו עשויות לעניין אתכם, בדואר או, במקרים שבהם הסכמתם לכך ספציפית, בדואר האלקטרוני, או באמצעות טכנולוגיות דומות (אתם יכולים ליידע אותנו בכל עת אם אתם כבר לא מעוניינים במסרים שיווקיים);
אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’ (אבל צד ג’ זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע);
טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו;
לשמור על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה;
אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר שלנו);
ושימושים אחרים.

אם תמסרו לנו מידע אישי לפרסום באתר שלנו, אנחנו נפרסם את המידע ונשתמש בו בדרכים אחרות בהתאם לרישיון שתספקו לנו.

ניתן להשתמש בהגדרות הפרטיות שלכם כדי להגביל את הפרסום של המידע שלכם באתר שלנו, וניתן לשנות אותן בעזרת בקרות הפרטיות שבאתר.

אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לכל צד ג’ שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד ג’ אחר.

ד. חשיפת פרטים אישיים

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל חברה בקבוצת החברות שלנו (זה אומר כל חברות הבת שלנו, חברת הגג שלנו, וכל חברות הבת שלה) במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם:

לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;
בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי;
על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי);
לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של כל עסק או רכוש שאנחנו רוכשים (או שוקלים לרכוש);
ולכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה.

למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד ג’.

ה. העברות נתונים בינלאומיות

ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יאוחסן, יעובד, ויועבר בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים, על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות זו.
ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יועבר למדינות הבאות, להן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את אלה הפועלים באזור הכלכלי האירופי: ארצות הברית של אמריקה, רוסיה, יפן, סין, והודו.
פרטים אישיים שאתם מפרסמים באתר שלנו או מוסרים לפרסום באתר שלנו עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. אנחנו לא יכולים למנוע את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים.
אתם מביעים הסכמה להעברות הפרטים האישיים המתוארות בסעיף ו’ זה.

ו. שמירת פרטים אישיים

סעיף ג’ זה מפרט את תהליך ומדיניות שמירת הנתונים שלנו, המתוכננים לעזור להבטיח שאנחנו נענים לחובות המשפטיות שלנו הנוגעות לשמירה ולמחיקה של פרטים אישיים.
פרטים אישיים שאנחנו מעבדים עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור מטרה או מטרות אלה.
מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ז-2, לרוב אנו נמחק נתונים אישיים הנמצאים בקטגוריות המפורטות מטה בתאריך/שעה המפורטים מטה:
סוג הנתונים האישיים יימחק {הזינו תאריך/שעה};
ו-{הזינו תאריך/שעה נוספים}.
על אף ההוראות האחרות בסעיף ז’, אנו נשמור מסמכים (כולל מסמכים אלקטרוניים) המכילים נתונים אישיים:
לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;
אם לדעתנו המסמכים עשויים להיות רלוונטיים לכל הליך משפטי מתמשך או פוטנציאלי;
על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי).

ז. אבטחת הפרטים האישיים שלכם

אנחנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם.
אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש).
כל ההעברות הכספיות הממוחשבות שבוצעו דרך האתר שלנו יהיו מוגנות באמצעות טכנולוגיית הצפנה.
אתם מכירים בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנחנו ללא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.
אתם אחראים על שמירת הסיסמא בה אתם משתמשים לקבלת גישה לאתר שלנו חסויה; אנחנו לא נבקש מכם את הסיסמא שלכם (למעט בזמן ההתחברות לאתר שלנו).

ח. תיקונים

אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו. אנחנו עשויים להודיע לכם על שינויים במדיניות זו בהודעת דואר אלקטרוני או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר שלנו.

י. הזכויות שלכם

אתם יכולים להורות לנו לספק לכם כל פרט מפרטיכם האישיים שאנו מחזיקים הנוגעים אליכם; אספקת פרטים אלה תהיה כפופה לתנאים הבאים:

תשלום של עמלה. 
אספקה של ראיות הולמות עבור הזהות שלכם (לצורך זה, לרוב נקבל צילום של הדרכון שלכם באישור נוטריון, יחד עם עותק מקורי של חשבון שירות בו ניתן לראות את הכתובת הנוכחית שלכם).

אנחנו עשויים לסרב למסור פרטים אישיים שאתם מבקשים עד למידה המורשית על פי חוק.

אתם יכולים להורות לנו בכל עת לא לעבד את הפרטים האישיים שלכם לצורכי שיווק.

בפועל, בדרך כלל תבטאו הסכמה מראש לשימוש שלנו בפרטים האישיים שלכם למטרות שיווק, או שאנחנו נספק לכם אפשרות לבחור שלא יעשה בפרטים האישיים שלכם שימוש למטרות שיווקיות.
יא. אתרים צד ג’

האתר שלנו כולל קישורים חיצוניים, ופרטים על, אתרים צד ג’. אין לנו שליטה על, ואיננו אחראים על, מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג’.

יא. אתרים צד ג’

האתר שלנו כולל קישורים חיצוניים, ופרטים על, אתרים צד ג’. אין לנו שליטה על, ואיננו אחראים על, מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג’.

יב. עדכון מידע

אני הודיעו לנו אם יש צורך לתקן או לעדכן את הפרטים האישיים שאנו מחזיקים עליכם.

יג. עוגיות

האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שאנחנו מאחסנים הנוגעים עליכם יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות. {בחרו בניסוח המדויק אנחנו משתמשים רק בעוגיות פעולה / רק בעוגיות עיקשות / גם בעוגיות פעולה וגם בעוגיות עיקשות באתר שלנו.}

השמות של העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר Tadamabyshiran.co.il, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:
אנחנו משתמשים בשירותי Google Analytics ו-Adwords באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש {כללו את כל השימושים הקיימים לעוגיות באתר שלכם מבקר באתר / לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר / לאפשר לנו להשתמש בעגלת קניות באתר / לשפר את נוחות השימוש באתר / לנתח את השימוש באתר / לנהל את האתר / למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר / להתאים אישית את האתר לכל משתמש / להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים / תארו את המטרה/ות};
רוב האתרים מאפשרים לכם לסרב לשימוש בעוגיות—למשל:
באינטרנט אקספלורר (גרסה 10) אתם יכולים לחסום עוגיות בעזרת הגדרות עקיפת הטיפול בעוגיות הזמינות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות אינטרנט,” “פרטיות,” ואז “מתקדם”;
בפיירפוקס (גרסה 24) אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” “פרטיות,” ובחירה של “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה” מתוך התפריט הנפתח, ואז ביטול הזימון של “קבל עוגיות מאתרים”;
ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“הגדרות תוכן,” ואז לבחור באפשרות “חסום אתרים מהגדרה של נתונים” תחת הכותרת “עוגיות.”

לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש בכל האפשרויות שבאתר שלנו.

אתם יכולים למחוק עוגיות שכבר מאוחסנות במחשב שלכם—למשל:
בדפדפן אינטרנט אקספלורר (גרסה 10), אתם צריכים למחוק קבצי עוגיות ידנית (תוכלו למצוא הוראות לכך בכתובת אhttps://support.microsoft.com/kb/278835);
בפיירפוקס (גרסה 24), אתם יכולים למחוק עוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” ו-“פרטיות”, ואז לבחור “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה”, וללחוץ על “הצג עוגיות,” ואז “הסר את כל העוגיות”;
ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים למחוק את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“נקה נתוני גלישה,” ואז לבחור באפשרות “מחק עוגיות ונתונים אחרים של אתרים ותוספים,” ולבסוף ללחוץ “נקה נתוני גלישה.”
למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.

דילוג לתוכן